Njemački rječnikUkupno nađeno 21 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.4605 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
durchhauen |haut durch, haute durch, hat durchgehaut |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
durchklopfen |klopft durch, klopfte durch, hat durchgeklopft |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
durchprügeln |prügelt durch, prügelte durch, hat durchgeprügelt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
durchwalken |walkt durch, walkte durch, hat durchgewalkt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
verhauen |verhaut, verhaute, hat verhauen |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
verprügeln |verprügelt, verprügelte, hat verprügelt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
zerbröckeln |zerbröckelt, zerbröckelte, hat zerbröckelt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
zerdrücken |zerdrückt, zerdrückte, hat zerdrückt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
zerkleinern |zerkleinert, zerkleinerte, hat zerkleinert |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G
zerkrümeln |zerkrümelt, zerkrümelte, hat zerkrümelt |
G
izmakljati |izmaklja, izmakljao je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhaue durchhaute durchhabe durchgehaut
duhaust durchhautest durchhast durchgehaut
erhaut durchhaute durchhat durchgehaut
siehaut durchhaute durchhat durchgehaut
wirhaut durchhaute durchhat durchgehaut
ihrhauen durchhauten durchhaben durchgehaut
vihaut durchhautet durchhabt durchgehaut
siehauen durchhauten durchhaben durchgehaut
Siehauen durchhauten durchhaben durchgehaut

LicePrezentPreteritPerfekt
ichklopfe durchklopfte durchhabe durchgeklopft
duklopfst durchklopftest durchhast durchgeklopft
erklopft durchklopfte durchhat durchgeklopft
sieklopft durchklopfte durchhat durchgeklopft
wirklopft durchklopfte durchhat durchgeklopft
ihrklopfen durchklopften durchhaben durchgeklopft
viklopft durchklopftet durchhabt durchgeklopft
sieklopfen durchklopften durchhaben durchgeklopft
Sieklopfen durchklopften durchhaben durchgeklopft

LicePrezentPreteritPerfekt
ichprügle durchprügelte durchhabe durchgeprügelt
duprügelst durchprügeltest durchhast durchgeprügelt
erprügelt durchprügelte durchhat durchgeprügelt
sieprügelt durchprügelte durchhat durchgeprügelt
wirprügelt durchprügelte durchhat durchgeprügelt
ihrprügeln durchprügelten durchhaben durchgeprügelt
viprügelt durchprügeltet durchhabt durchgeprügelt
sieprügeln durchprügelten durchhaben durchgeprügelt
Sieprügeln durchprügelten durchhaben durchgeprügelt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichwalke durchwalkte durchhabe durchgewalkt
duwalkst durchwalktest durchhast durchgewalkt
erwalkt durchwalkte durchhat durchgewalkt
siewalkt durchwalkte durchhat durchgewalkt
wirwalkt durchwalkte durchhat durchgewalkt
ihrwalken durchwalkten durchhaben durchgewalkt
viwalkt durchwalktet durchhabt durchgewalkt
siewalken durchwalkten durchhaben durchgewalkt
Siewalken durchwalkten durchhaben durchgewalkt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichverhaueverhautehabe verhauen
duverhaustverhautesthast verhauen
erverhautverhautehat verhauen
sieverhautverhautehat verhauen
wirverhautverhautehat verhauen
ihrverhauenverhautenhaben verhauen
viverhautverhautethabt verhauen
sieverhauenverhautenhaben verhauen
Sieverhauenverhautenhaben verhauen

LicePrezentPreteritPerfekt
ichverprügleverprügeltehabe verprügelt
duverprügelstverprügeltesthast verprügelt
erverprügeltverprügeltehat verprügelt
sieverprügeltverprügeltehat verprügelt
wirverprügeltverprügeltehat verprügelt
ihrverprügelnverprügeltenhaben verprügelt
viverprügeltverprügeltethabt verprügelt
sieverprügelnverprügeltenhaben verprügelt
Sieverprügelnverprügeltenhaben verprügelt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichzerbröcklezerbröckeltehabe zerbröckelt
duzerbröckelstzerbröckeltesthast zerbröckelt
erzerbröckeltzerbröckeltehat zerbröckelt
siezerbröckeltzerbröckeltehat zerbröckelt
wirzerbröckeltzerbröckeltehat zerbröckelt
ihrzerbröckelnzerbröckeltenhaben zerbröckelt
vizerbröckeltzerbröckeltethabt zerbröckelt
siezerbröckelnzerbröckeltenhaben zerbröckelt
Siezerbröckelnzerbröckeltenhaben zerbröckelt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichzerdrückezerdrücktehabe zerdrückt
duzerdrückstzerdrücktesthast zerdrückt
erzerdrücktzerdrücktehat zerdrückt
siezerdrücktzerdrücktehat zerdrückt
wirzerdrücktzerdrücktehat zerdrückt
ihrzerdrückenzerdrücktenhaben zerdrückt
vizerdrücktzerdrücktethabt zerdrückt
siezerdrückenzerdrücktenhaben zerdrückt
Siezerdrückenzerdrücktenhaben zerdrückt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichzerkleinerezerkleinertehabe zerkleinert
duzerkleinerstzerkleinertesthast zerkleinert
erzerkleinertzerkleinertehat zerkleinert
siezerkleinertzerkleinertehat zerkleinert
wirzerkleinertzerkleinertehat zerkleinert
ihrzerkleinernzerkleinertenhaben zerkleinert
vizerkleinertzerkleinertethabt zerkleinert
siezerkleinernzerkleinertenhaben zerkleinert
Siezerkleinernzerkleinertenhaben zerkleinert

LicePrezentPreteritPerfekt
ichzerkrümlezerkrümeltehabe zerkrümelt
duzerkrümelstzerkrümeltesthast zerkrümelt
erzerkrümeltzerkrümeltehat zerkrümelt
siezerkrümeltzerkrümeltehat zerkrümelt
wirzerkrümeltzerkrümeltehat zerkrümelt
ihrzerkrümelnzerkrümeltenhaben zerkrümelt
vizerkrümeltzerkrümeltethabt zerkrümelt
siezerkrümelnzerkrümeltenhaben zerkrümelt
Siezerkrümelnzerkrümeltenhaben zerkrümelt

LicePrezentPerfekt
jaizmakljamizmakljao sam
tiizmakljašizmakljao si
onizmakljaizmakljao je
onaizmakljaizmakljala je
onoizmakljaizmakljalo je
miizmakljamoizmakljali smo
viizmakljateizmakljali ste
oniizmakljajuizmakljali su
Viizmakljateizmakljali ste
Složenice i fraze