Njemački rječnikUkupno nađeno 10 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2631 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
hineinstecken |steckt hinein, steckte hinein, hat hineingesteckt |
G
djesti |dječi, dječio je|
G
stecken |steckt, steckte, hat gesteckt |
G
djesti |dječi, dječio je|
G
stellen |stellt, stellte, hat gestellt |
G
djesti |dječi, dječio je|
G
tun |tut, tat, hat getan |
G
djesti |dječi, dječio je|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichstecke hineinsteckte hineinhabe hineingesteckt
dusteckst hineinstecktest hineinhast hineingesteckt
ersteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
siesteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
wirsteckt hineinsteckte hineinhat hineingesteckt
ihrstecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt
visteckt hineinstecktet hineinhabt hineingesteckt
siestecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt
Siestecken hineinsteckten hineinhaben hineingesteckt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsteckestecktehabe gesteckt
dusteckststecktesthast gesteckt
erstecktstecktehat gesteckt
siestecktstecktehat gesteckt
wirstecktstecktehat gesteckt
ihrsteckenstecktenhaben gesteckt
vistecktstecktethabt gesteckt
siesteckenstecktenhaben gesteckt
Siesteckenstecktenhaben gesteckt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichstellestelltehabe gestellt
dustellststelltesthast gestellt
erstelltstelltehat gestellt
siestelltstelltehat gestellt
wirstelltstelltehat gestellt
ihrstellenstelltenhaben gestellt
vistelltstelltethabt gestellt
siestellenstelltenhaben gestellt
Siestellenstelltenhaben gestellt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtuetathabe getan
dutusttatsthast getan
ertuttathat getan
sietuttathat getan
wirtuttathat getan
ihrtuntatenhaben getan
vituttatethabt getan
sietuntatenhaben getan
Sietuntatenhaben getan

LicePrezentPerfekt
jadječimdječio sam
tidječišdječio si
ondječidječio je
onadječidječila je
onodječidječilo je
midječimodječili smo
vidječitedječili ste
onidječedječili su
Vidječitedječili ste
Složenice i fraze