Njemački rječnikUkupno nađeno 30 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.8583 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
anheben |hebt an, hob an, hat angehoben |
G
dizati |diže, je dizao|
G
aufheben |hebt auf, hob auf, hat aufgehoben |
G
dizati |diže, je dizao|
G
aufwinden |windet auf, wand auf, hat aufgewunden |
G
dizati |diže, je dizao|
G
emporheben |hebt empor, hob empor, hat emporgehoben |
G
dizati |diže, je dizao|
G
emporschrauben |schraubt empor, schraubte empor, hat emporgeschraubt |
G
dizati |diže, je dizao|
G
emportreiben |treibt empor, trieb empor, hat emporgetrieben |
G
dizati |diže, je dizao|
G
heben |hebt, hob, hat gehoben |
G
dizati |diže, je dizao|
G
winden |windet, wand, hat gewunden |
G
dizati |diže, je dizao|
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhebe anhob anhabe angehoben
duhebst anhobst anhast angehoben
erhebt anhob anhat angehoben
siehebt anhob anhat angehoben
wirhebt anhob anhat angehoben
ihrheben anhoben anhaben angehoben
vihebt anhobt anhabt angehoben
sieheben anhoben anhaben angehoben
Sieheben anhoben anhaben angehoben

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhebe aufhob aufhabe aufgehoben
duhebst aufhobst aufhast aufgehoben
erhebt aufhob aufhat aufgehoben
siehebt aufhob aufhat aufgehoben
wirhebt aufhob aufhat aufgehoben
ihrheben aufhoben aufhaben aufgehoben
vihebt aufhobt aufhabt aufgehoben
sieheben aufhoben aufhaben aufgehoben
Sieheben aufhoben aufhaben aufgehoben

LicePrezentPreteritPerfekt
ichwinde aufwand aufhabe aufgewunden
duwindest aufwandst aufhast aufgewunden
erwindet aufwand aufhat aufgewunden
siewindet aufwand aufhat aufgewunden
wirwindet aufwand aufhat aufgewunden
ihrwinden aufwanden aufhaben aufgewunden
viwindet aufwandet aufhabt aufgewunden
siewinden aufwanden aufhaben aufgewunden
Siewinden aufwanden aufhaben aufgewunden

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhebe emporhob emporhabe emporgehoben
duhebst emporhobst emporhast emporgehoben
erhebt emporhob emporhat emporgehoben
siehebt emporhob emporhat emporgehoben
wirhebt emporhob emporhat emporgehoben
ihrheben emporhoben emporhaben emporgehoben
vihebt emporhobt emporhabt emporgehoben
sieheben emporhoben emporhaben emporgehoben
Sieheben emporhoben emporhaben emporgehoben

LicePrezentPreteritPerfekt
ichschraube emporschraubte emporhabe emporgeschraubt
duschraubst emporschraubtest emporhast emporgeschraubt
erschraubt emporschraubte emporhat emporgeschraubt
sieschraubt emporschraubte emporhat emporgeschraubt
wirschraubt emporschraubte emporhat emporgeschraubt
ihrschrauben emporschraubten emporhaben emporgeschraubt
vischraubt emporschraubtet emporhabt emporgeschraubt
sieschrauben emporschraubten emporhaben emporgeschraubt
Sieschrauben emporschraubten emporhaben emporgeschraubt

LicePrezentPreteritPerfekt
ichtreibe emportrieb emporhabe emporgetrieben
dutreibst emportriebst emporhast emporgetrieben
ertreibt emportrieb emporhat emporgetrieben
sietreibt emportrieb emporhat emporgetrieben
wirtreibt emportrieb emporhat emporgetrieben
ihrtreiben emportrieben emporhaben emporgetrieben
vitreibt emportriebt emporhabt emporgetrieben
sietreiben emportrieben emporhaben emporgetrieben
Sietreiben emportrieben emporhaben emporgetrieben

LicePrezentPreteritPerfekt
ichhebehobhabe gehoben
duhebsthobsthast gehoben
erhebthobhat gehoben
siehebthobhat gehoben
wirhebthobhat gehoben
ihrhebenhobenhaben gehoben
vihebthobthabt gehoben
siehebenhobenhaben gehoben
Siehebenhobenhaben gehoben

LicePrezentPreteritPerfekt
ichwindewandhabe gewunden
duwindestwandesthast gewunden
erwindetwandhat gewunden
siewindetwandhat gewunden
wirwindetwandhat gewunden
ihrwindenwandenhaben gewunden
viwindetwandethabt gewunden
siewindenwandenhaben gewunden
Siewindenwandenhaben gewunden

LicePrezentPerfekt
jadižemsam dizao
tidižešsi dizao
ondižeje dizao
onadižeje dizala
onodižeje dizalo
midižemosmo dizali
vidižeteste dizali
onidižusu dizali
Vidižeteste dizali
Složenice i fraze