Ukupno nađeno 11 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.6261 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
das Sehen
viđenje [sg ]
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
dogledati |dogleda, dogledao je| [sg ]
G
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
dovidjeti |dovidi, dovidio je| [sg ]
G
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
gledati |gleda, je gledao| [sg ]
G
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
spaziti |spazi, spazio je| [sg ]
G
sehen |sieht, sah, hat gesehen |
G
vidjeti |vidi, je vidio| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichsehesahhabe gesehen
dusiehstsahsthast gesehen
ersiehtsahhat gesehen
siesiehtsahhat gesehen
wirsiehtsahhat gesehen
ihrsehensahenhaben gesehen
visehtsahthabt gesehen
siesehensahenhaben gesehen
Siesehensahenhaben gesehen

LicePrezentPerfekt
jadogledamdogledao sam
tidogledašdogledao si
ondogledadogledao je
onadogledadogledala je
onodogledadogledalo je
midogledamodogledali smo
vidogledatedogledali ste
onidogledajudogledali su
Vidogledatedogledali ste

LicePrezentPerfekt
jadovidimdovidio sam
tidovidišdovidio si
ondovididovidio je
onadovididovidila je
onodovididovidilo je
midovidimodovidili smo
vidoviditedovidili ste
onidovidedovidili su
Vidoviditedovidili ste

LicePrezentPerfekt
jagledamsam gledao
tigledašsi gledao
ongledaje gledao
onagledaje gledala
onogledaje gledalo
migledamosmo gledali
vigledateste gledali
onigledajusu gledali
Vigledateste gledali

LicePrezentPerfekt
jaspazimspazio sam
tispazišspazio si
onspazispazio je
onaspazispazila je
onospazispazilo je
mispazimospazili smo
vispazitespazili ste
onispazespazili su
Vispazitespazili ste

LicePrezentPerfekt
javidimsam vidio
tividišsi vidio
onvidije vidio
onavidije vidjela
onovidije vidjelo
mividimosmo vidjeli
vividiteste vidjeli
onividesu vidjeli
Vividiteste vidjeli
Primjeri