Njemački rječnikUkupno nađeno 295 zapisa. Pretraživanje je trajalo 0.2241 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
počinjanje [sg ]
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
duhnuti |duhne, duhnuo je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
dunuti |dune, dunuo je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
otpočeti |otpočne, otpočeo je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
otpočinjati |otpočinje, otpočinjao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
početi |počinje, je počeo| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
počinjati |počinje, počinjao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
poduzeti |poduzme, poduzeo je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
poduzimati |poduzima, poduzimao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
protepati |protepa, protepao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
stati |stane, stao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
započeti |započne, započeo je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
započimati |započima, započimao je| [sg ]
G
anfangen |fängt an, fing an, hat angefangen |
G
zapodjenuti |zapodjene, zapodjenuo je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
ichfange anfing anhabe angefangen
dufängst anfingst anhast angefangen
erfängt anfing anhat angefangen
siefängt anfing anhat angefangen
wirfängt anfing anhat angefangen
ihrfangen anfingen anhaben angefangen
vifangt anfingt anhabt angefangen
siefangen anfingen anhaben angefangen
Siefangen anfingen anhaben angefangen

LicePrezentPerfekt
jaduhnemduhnuo sam
tiduhnešduhnuo si
onduhneduhnuo je
onaduhneduhnula je
onoduhneduhnulo je
miduhnemoduhnuli smo
viduhneteduhnuli ste
oniduhnuduhnuli su
Viduhneteduhnuli ste

LicePrezentPerfekt
jadunemdunuo sam
tidunešdunuo si
ondunedunuo je
onadunedunula je
onodunedunulo je
midunemodunuli smo
vidunetedunuli ste
onidunudunuli su
Vidunetedunuli ste

LicePrezentPerfekt
jaotpočnemotpočeo sam
tiotpočnešotpočeo si
onotpočneotpočeo je
onaotpočneotpočela je
onootpočneotpočelo je
miotpočnemootpočeli smo
viotpočneteotpočeli ste
oniotpočnuotpočeli su
Viotpočneteotpočeli ste

LicePrezentPerfekt
jaotpočinjemotpočinjao sam
tiotpočinješotpočinjao si
onotpočinjeotpočinjao je
onaotpočinjeotpočinjala je
onootpočinjeotpočinjalo je
miotpočinjemootpočinjali smo
viotpočinjeteotpočinjali ste
oniotpočinjuotpočinjali su
Viotpočinjeteotpočinjali ste

LicePrezentPerfekt
japočinjemsam počeo
tipočinješsi počeo
onpočinjeje počeo
onapočinjeje počela
onopočinjeje počelo
mipočinjemosmo počeli
vipočinjeteste počeli
onipočinjusu počeli
Vipočinjeteste počeli

LicePrezentPerfekt
japočinjempočinjao sam
tipočinješpočinjao si
onpočinjepočinjao je
onapočinjepočinjala je
onopočinjepočinjalo je
mipočinjemopočinjali smo
vipočinjetepočinjali ste
onipočinjupočinjali su
Vipočinjetepočinjali ste

LicePrezentPerfekt
japoduzmempoduzeo sam
tipoduzmešpoduzeo si
onpoduzmepoduzeo je
onapoduzmepoduzela je
onopoduzmepoduzelo je
mipoduzmemopoduzeli smo
vipoduzmetepoduzeli ste
onipoduzmupoduzeli su
Vipoduzmetepoduzeli ste

LicePrezentPerfekt
japoduzimampoduzimao sam
tipoduzimašpoduzimao si
onpoduzimapoduzimao je
onapoduzimapoduzimala je
onopoduzimapoduzimalo je
mipoduzimamopoduzimali smo
vipoduzimatepoduzimali ste
onipoduzimajupoduzimali su
Vipoduzimatepoduzimali ste

LicePrezentPerfekt
japrotepamprotepao sam
tiprotepašprotepao si
onprotepaprotepao je
onaprotepaprotepala je
onoprotepaprotepalo je
miprotepamoprotepali smo
viprotepateprotepali ste
oniprotepajuprotepali su
Viprotepateprotepali ste

LicePrezentPerfekt
jastanemstao sam
tistanešstao si
onstanestao je
onastanestala je
onostanestalo je
mistanemostali smo
vistanetestali ste
onistanustali su
Vistanetestali ste

LicePrezentPerfekt
jazapočnemzapočeo sam
tizapočnešzapočeo si
onzapočnezapočeo je
onazapočnezapočela je
onozapočnezapočelo je
mizapočnemozapočeli smo
vizapočnetezapočeli ste
onizapočnuzapočeli su
Vizapočnetezapočeli ste

LicePrezentPerfekt
jazapočimamzapočimao sam
tizapočimašzapočimao si
onzapočimazapočimao je
onazapočimazapočimala je
onozapočimazapočimalo je
mizapočimamozapočimali smo
vizapočimatezapočimali ste
onizapočimajuzapočimali su
Vizapočimatezapočimali ste

LicePrezentPerfekt
jazapodjenemzapodjenuo sam
tizapodjenešzapodjenuo si
onzapodjenezapodjenuo je
onazapodjenezapodjenula je
onozapodjenezapodjenulo je
mizapodjenemozapodjenuli smo
vizapodjenetezapodjenuli ste
onizapodjenuzapodjenuli su
Vizapodjenetezapodjenuli ste
Složenice i fraze