Njemački rječnikUkupno nađeno 86 zapisa. Pretraživanje je trajalo 2.1956 sek.
Njemački
Hrvatski
Direktan pogodak
izdržanje [sg ]
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
dobijati |dobija, dobijao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
dobiti |dobi, dobio je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
dobivati |dobiva, dobivao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
podržati |podrži, je podržao| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
prehraniti |prehrani, je prehranio| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
prehranjivati |prehranjuje, prehranjivao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
pridržati |pridrži, pridržao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
primati |prima, primao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
primiti |prima, je primio| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
sačuvati |sačuva, sačuvao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
uzdržavati |uzdržava, uzdržavao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
uščuvati |uščuva, uščuvao je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
zadobiti |zadobi, zadobio je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
zaraditi |zaradi, zaradio je| [sg ]
G
erhalten |erhält, erhielt, hat erhalten |
G
zarađivati |zarađuje, zarađivao je| [sg ]
G

LicePrezentPreteritPerfekt
icherhalteerhielthabe erhalten
duerhältsterhieltsthast erhalten
ererhälterhielthat erhalten
sieerhälterhielthat erhalten
wirerhälterhielthat erhalten
ihrerhaltenerhieltenhaben erhalten
vierhalterhieltethabt erhalten
sieerhaltenerhieltenhaben erhalten
Sieerhaltenerhieltenhaben erhalten

LicePrezentPerfekt
jadobijamdobijao sam
tidobijašdobijao si
ondobijadobijao je
onadobijadobijala je
onodobijadobijalo je
midobijamodobijali smo
vidobijatedobijali ste
onidobijajudobijali su
Vidobijatedobijali ste

LicePrezentPerfekt
jadobimdobio sam
tidobišdobio si
ondobidobio je
onadobidobila je
onodobidobilo je
midobimodobili smo
vidobitedobili ste
onidobedobili su
Vidobitedobili ste

LicePrezentPerfekt
jadobivamdobivao sam
tidobivašdobivao si
ondobivadobivao je
onadobivadobivala je
onodobivadobivalo je
midobivamodobivali smo
vidobivatedobivali ste
onidobivajudobivali su
Vidobivatedobivali ste

LicePrezentPerfekt
japodržimsam podržao
tipodržišsi podržao
onpodržije podržao
onapodržije podržala
onopodržije podržalo
mipodržimosmo podržali
vipodržiteste podržali
onipodržesu podržali
Vipodržiteste podržali

LicePrezentPerfekt
japrehranimsam prehranio
tiprehranišsi prehranio
onprehranije prehranio
onaprehranije prehranila
onoprehranije prehranilo
miprehranimosmo prehranili
viprehraniteste prehranili
oniprehranesu prehranili
Viprehraniteste prehranili

LicePrezentPerfekt
japrehranjujemprehranjivao sam
tiprehranjuješprehranjivao si
onprehranjujeprehranjivao je
onaprehranjujeprehranjivala je
onoprehranjujeprehranjivalo je
miprehranjujemoprehranjivali smo
viprehranjujeteprehranjivali ste
oniprehranjujuprehranjivali su
Viprehranjujeteprehranjivali ste

LicePrezentPerfekt
japridržimpridržao sam
tipridržišpridržao si
onpridržipridržao je
onapridržipridržala je
onopridržipridržalo je
mipridržimopridržali smo
vipridržitepridržali ste
onipridržepridržali su
Vipridržitepridržali ste

LicePrezentPerfekt
japrimamprimao sam
tiprimašprimao si
onprimaprimao je
onaprimaprimala je
onoprimaprimalo je
miprimamoprimali smo
viprimateprimali ste
oniprimajuprimali su
Viprimateprimali ste

LicePrezentPerfekt
japrimamsam primio
tiprimašsi primio
onprimaje primio
onaprimaje primila
onoprimaje primilo
miprimamosmo primili
viprimateste primili
oniprimajusu primili
Viprimateste primili

LicePrezentPerfekt
jasačuvamsačuvao sam
tisačuvašsačuvao si
onsačuvasačuvao je
onasačuvasačuvala je
onosačuvasačuvalo je
misačuvamosačuvali smo
visačuvatesačuvali ste
onisačuvajusačuvali su
Visačuvatesačuvali ste

LicePrezentPerfekt
jauzdržavamuzdržavao sam
tiuzdržavašuzdržavao si
onuzdržavauzdržavao je
onauzdržavauzdržavala je
onouzdržavauzdržavalo je
miuzdržavamouzdržavali smo
viuzdržavateuzdržavali ste
oniuzdržavajuuzdržavali su
Viuzdržavateuzdržavali ste

LicePrezentPerfekt
jauščuvamuščuvao sam
tiuščuvašuščuvao si
onuščuvauščuvao je
onauščuvauščuvala je
onouščuvauščuvalo je
miuščuvamouščuvali smo
viuščuvateuščuvali ste
oniuščuvajuuščuvali su
Viuščuvateuščuvali ste

LicePrezentPerfekt
jazadobimzadobio sam
tizadobišzadobio si
onzadobizadobio je
onazadobizadobila je
onozadobizadobilo je
mizadobimozadobili smo
vizadobitezadobili ste
onizadobezadobili su
Vizadobitezadobili ste

LicePrezentPerfekt
jazaradimzaradio sam
tizaradišzaradio si
onzaradizaradio je
onazaradizaradila je
onozaradizaradilo je
mizaradimozaradili smo
vizaraditezaradili ste
onizaradezaradili su
Vizaraditezaradili ste

LicePrezentPerfekt
jazarađujemzarađivao sam
tizarađuješzarađivao si
onzarađujezarađivao je
onazarađujezarađivala je
onozarađujezarađivalo je
mizarađujemozarađivali smo
vizarađujetezarađivali ste
onizarađujuzarađivali su
Vizarađujetezarađivali ste
Složenice i fraze